Səbət
  • Sizin səbətiniz

    boşdur _

Geri Qaytarılma və Dəyişdirilmə

Geyi̇nilməmi̇ş bütün məhulları satın aldığınız tari̇xdən eti̇barən 14 gün müddəti̇ndə dəyi̇şdirə və ya pulunuzu geri̇ almaqla qaytara bi̇lərsi̇ni̇z. Endi̇ri̇m vaxtı satın aldığınız məhsulu 7 gün ərzi̇ndə dəyi̇şdi̇rə və ya 3 gün ərzində pulunuzu geri̇ almaqla qaytara bi̇lərsi̇niz. Məhsul satın alındığı vəziyyətində 2 çeklə bi̇rli̇kdə qaytarılmalıdır. Məhsul geri qaytarılan zaman pulun geri qaytarılması satınalma zamanı edilən ödəniş növünə əsasən müvafiq olaraq nəğd və ya bank kartı vasitəsilə olacaqdır. Məhsullar ancaq satın alındığı ölkədə dəyi̇şdi̇ri̇li̇r və ya geri̇ qaytarılır. Gi̇gi̇yena məqsədləri̇ üçün alt paltarı, zi̇nyət əşyaları və kosmeti̇k vasitələr dəyi̇şdi̇ri̇lmi̇r və ya geri̇ qaytarılmır.